1632-1

Därför bör unga lära sig HLR

Att agera när det är skarpt läge är inte alltid så enkelt. Tänk om du själv hamnar i en position där du måste försöka återuppliva en nära vän eller familjemedlem. Hjärnan agerar dock annorlunda under stress. Det blir svårt att försöka vara rationell och agera därefter.

Det finns vissa saker som du bör kunna utföra ifall någon väcker dig mitt i natten. Kunskaper och färdigheter som sitter i ryggmärgen. Hjärt- och lungräddning är en sådan färdighet. Du bör därför lära dig HLR av professionella lärare. Akutgruppens instruktörer är experter inom sitt område. De kan ge dig de bästa förutsättningarna att agera rationellt när olyckan är framme.

Fakta om HLR

Hjärt- och kärlsjukdomar är en extremt vanlig dödsorsak. Sannolikheten är därför stor att du som läser det här känner någon som har drabbats. Det finns även en sannolikhet att du någon gång hamnar i en situation där du behöver rädda någon som har drabbats.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar är ett globalt problem. Det är en mycket vanlig dödsorsak i princip alla länder som har tillförlitlig statistik.
 • Enligt statistik från USA dör en stor majoritet av de personer som får en hjärtattack utanför sjukhusmiljön. Detta vittnar bland annat om en relativt låg kunskap om HLR. HLR kan drastiskt förbättra chanserna till överlevnad.
 • Korrekt utförd HLR kan förhindra permanenta hjärnskador. Man brukar generellt sett säga att hjärnan dör cirka 4 till 6 minuter efter det att hjärtat slutat slå. Dina räddningsinsatser kan göra så att hjärnan får syre, och att blodet fortsätter att flyta genom den drabbades organ. Forskning har visa att räddningsinsatser kan fördubbla chansen för överlevnad om de påbörjas inom 2 minuter. 
 • Vi har varit inne på vikten av att lära sig HLR av professionella lärare. Det är dock kunskaper som är relativt enkla att föra vidare. Tyvärr finns det allt för många människor som inte vet hur de bör agera när någon kollapsar i deras närhet. 
 • Vi har också nämnt att den du räddar kanske kommer vara en nära vän eller familjemedlem. Detta gör det ännu viktigare att lära dig HLR. Du vill inte i efterhand få reda på att det hade funnits en chans till överlevnad för den du älskar mest. 

Den här faktarutan är att betrakta som en kort sammanfattning av HLR. Det finns flera professionella företag som kan lära dig mera. Ta reda på mer om akutgruppen hjärt- och lungräddning.

Vad gör jag när olyckan är framme? 

1632-2

SVT skriver här om hjärt- och lungräddning vid olyckor. Hur bör du egentligen agera när olyckan är framme? 

 • Ifall du inte känner personen som är medvetslös bör du först analysera olycksplatsen. Är det säkert att närma sig personen? Du kan sedan närma dig personen och röra dennes axeln för att se om du får någon reaktion. Får du ingen reaktion bör du närma dig personen ytterligare för att se om hen andas. Ifall inte hen andas bör du ringa 112 och påbörja HLR.
 • För att utföra HLR korrekt bör du sätta dig på knä, positionerad mittemot personens ena axel. Lägg sedan handen på mitten av bröstkorgen.
 • Du vill hålla dina armar så raka som möjligt samtidigt som du håller dina händer på varandra. Du håller ihop dina fingrar genom ett tvinnat grepp. 
 • När du trycker ner mot bröstet ska din kropp vara positionerad ovanför den drabbades kropp. Efter att du tryckt ner bröstet ska du släppa på trycket, men inte dina händer. Du ska känna när bröstet går upp. Du ska trycka ned bröstkorgen och låta den komma upp cirka 100 gånger per minut.

Du bör upprepa den här proceduren till dess att professionell räddningstjänst kommer till platsen. HLR kan inte återställa hjärtat, du kan däremot se till så att personen inte får hjärnskador eller att hjärtat dör. Det är inte helt ovanligt att personen du försöker rädda drabbas av brutna revben. Detta är dock att betrakta som en acceptabel komplikation med tanke att det är en fråga om liv och död. 

Ungdomar och HLR

1632-3

Även unga har nytta av att lära sig HLR. Läs mer på den här sidan på Helagotland.se. Vi formas ofta när vi är unga. HLR bör därför vara en del av skolundervisningen. Det kan bli en kunskap som vi kan bära med oss resten av livet.

Ungdomar kan dock ha vissa problem med att utföra teknikerna på ett korrekt sätt. Ibland har inte ungdomar tillräckligt med styrka för att trycka ned bröstet tillräckligt långt. Samtidigt finns det statistik över ungdomar som framgångsrikt utfört HLR. 

Det finns bland annat en solskenshistoria från USA, där en pojke som var 13 år utförde HLR korrekt på sin idrottstränare. Tränaren överlevde och pojken blev hjälteförklarad. Han hade lärt sig HLR på ett läger för pojkscouter några år tidigare.

Det är svårt att hitta statistik för antalet hjärtattacker i Sverige där minderåriga är närvarande. Det kan då handla om en minderårig som är med sin förälder, medan den andra föräldern har fått en hjärtattack. I USA har man estimerat att 6000 till 7000 minderåriga är närvarande varje år när en person får en hjärtattack.

Sveriges befolkning är avsevärt mindre, vilket gör att sannolikheten för att en minderårig ska vara närvarande är mindre här. Samtidigt måste vi komma ihåg att hjärtattacker är bland de vanligaste dödsorsakerna. 

Slutligen bör det tilläggas att vi är många som inte har genomgått en kurs i HLR, trots att det är rekommenderat att gå en kurs och fräscha upp sina kunskaper varje år. Om vi erbjuder träning till alla våra ungdomar minimerar vi risken för att vissa ska missa den här viktiga kunskapen. 

Sammanfattande fakta 

Hjärtattacker sker ofta i hemmet. Det finns även statistik som, tragiskt nog, visar att personer som är närvarande inte utför HLR. När de drabbades familjer ringer 112 uppmanar dock alltid sjuksköterskan att de ska börja utföra HLR. Dessa livsuppehållande åtgärder ska utföras tills ambulansen kommer till platsen. 

Det är i regel alltid bättre att utföra HLR, trots att du kanske inte har kunskap om hur du ska utföra teknikerna korrekt. Det viktiga är att upprätthålla god blodcirkulation.

För de hjärtattacker som sker utanför hemmet finns det en del tragiska uppgifter. I USA har studier visat att etniska minoriteter har mindre chanser att få HLR av en främling. Dessa studier har även visat att kvinnor har mindre chanser att få HLR av en främling om de drabbats på offentliga platser.

En defibrillator kan användas som ett komplement till HRL. En defibrillator har som främsta uppgift att starta hjärtat. Den använder små elstötar för att försöka väcka hjärtat. Det finns idag defibrillatorer på många platser i samhället. Det finns en speciell symbol som visar ifall det finns en defibrillator på en specifik plats. Dess symbol är inte helt olik den som symboliserar att det finns en första hjälpen-utrustning på en specifik plats. 

Slutligen kan det tilläggas att de som har utfört HLR ofta blir hyllade för deras insatser. Det finns flera historier, där personer som till och med fått sina revben krossade, visat en evig tacksam till den som utfört HLR. Det finns i anslutning till detta organisationer som prisar och hyllar de som räddar en person de inte känner. 

Det ska alltså inte bara vara upp till räddningstjänst och andra samhällsbärande institutioner att rädda människoliv. Alla kan göra en insats, även de som inte ens hunnit bli tonåringar. 

Så torkar ny teknik krypgrunden

1586-1

Ett hus är i fara om grunden inte är gjord på rätt sätt. Du måste kunna lita på att det står stadigt och att det kan hålla uppe hela huset. Om det handlar om ett våningshus ska grunden vara anpassad till den extra vikt som det innebär. Men minst lika viktigt som en stadig grund är det att se till att den är torr, speciellt krypgrunden. Tack vare nya tekniker så blir det allt lättare att hålla torrt och fritt från fukt. 

Egentligen bör du se över hela ditt hus. Det är så lätt att lite fukt får fotfäste och att det sedan sprider sig. Mögel är inte roligt men relativt vanligt. Det allra bästa är naturligtvis att upptäcka små problem i god tid och åtgärda dem. Bland annat så kostar det mindre, men det är också enklare. Vem vill inte ha ett lättare liv?

Hjälp att torka grunden

När du bygger ett hus är det lättare att ha full kontroll. Det är klart att du anlitar entreprenörer och hantverkare, men du kan ganska mycket påverka vad som händer. Men de flesta köper ändå ett hus som redan står där. Du betalar någon för att inspektera det och tar sedan en risk med att köpa det. Helst en kalkylerad risk eftersom det ofta finns något som måste göras med gamla hus. Det är bäst att låta proffsen ta hand om det. De kan snabbt och effektivt få bukt med eventuella problem. Professionella inom avfuktning och sanering

Något kan också komma upp efter ett tag. Hus är nästan som träd och andra växter. De verkar utvecklas och förändras med tiden. Kanske för att de är gjorda av levande material, vilka påverkas av både ålder och de yttre elementen. Både insidan och utsidan av huset är känsliga för klimatförändringar, och hur du lever där inne. Fukt kan komma in genom sprickor i fasaden. Men det kan också uppstå på grund av ditt inneklimat. Avfuktningsteknik har lång erfarenhet. De kan inspektera och analysera din miljö i hemmet. 

1586-2

Bland annat så är ventilationen viktig. Frisk luft ska komma in utan att du förlorar den goda värmen. Syret behöver spridas i hela hemmet och fukt eller föroreningar forslas ut. Med ett sorts självdrag kan du få en jämn och behaglig ventilering. Om det inte redan finns allt du behöver är det lätt att installera en lösning. Ta dig tid att gå igenom hela hemmet, rum för rum, och se hur du kan skapa det allra bästa inneklimatet. 

Ett hus som står stadigt

Så var det då den där grunden. Många äldre hus är inte byggda med samma metoder eller material som dagens byggnader. De drar lätt till sig fukt, med dåliga resultat som följd. Därför är det viktigt att komma upp med ett bra sätt för att hålla dem torra. Så torkar ny teknik krypgrund. Läs mer i denna artikel i Ny Teknik. Det är smart att kunna ha ett kontinuerligt system för att dra ut fukten. 

Ibland känner du en dålig lukt nere i källaren. Men det kan också hända att det allra värsta inte luktar så mycket, i alla fall inte till en början. Inte förrän du fått skador eller faktiskt ser mögel så inser du hur pass mycket fukt du fått. Se därför till att alltid hålla ett öga på hela huset. Det är ganska mycket arbete, men lönar sig i längden. Hus är trots allt inte bara ett hem utan också en investering. Om du tar hand om det ordentligt så kommer det att hålla. 

Det är intressant att se hur man byggde hus i gamla tider. När de hade jordgolv och inte alls verkade ha så stora problem med mögel. Vad som skedde i de gamla torpen var att det skapades ett drag. Fukten fick aldrig en chans att fastna, för ventileringen fungerade så väl. Många gånger är just fukt och mögel ett modernt problem, för att vi stänger in oss så effektivt i hemmen. Nu vill väl ingen leva som de gjorde i svunna dagar, men ventileringen är något som du alltid ska satsa på. Luften måste cirkulera så att den hela tiden är ny och fräsch. Det gäller både inne i huset och under det, grunden måste hållas torr på något sätt. Därför är det viktigt att se efter problem i krypgrunden. Läs mer på den här sidan på SVT.se

Nya tekniker för moderna hus

Det är hela tiden någon som jobbar på nya tekniker. Bland annat för att det uppstår behov som inte funnits tidigare, typ moderna byggmaterial och innemiljöer. Ibland går utvecklingen framåt lite snabbare, men det viktiga är ju att du hela tiden kan känna dig trygg i en byggnad. Nu för tiden satsas det mycket på bra material redan från början. Ingen asbestos eller annat som kan vara skadligt för hälsan. Färg och andra detaljer får inte innehålla vilka kemikalier som helst. Allt detta för att man nu är medveten om hur det påverkar människor i dessa hus. 

Men oavsett här huset byggdes och vilka material som användes kan du förbättra ventilationen. Det är klart att du ska sanera om det är något farligt, men annars brukar det räcka med att satsa på att hålla det torrt. Med de nya teknikerna för att torka ut grunden så har du en bra bas att stå på. Du slipper oroa dig för att fukten ska tränga sig in där huset är som mest känsligt. 

Så skapar du ett mysigt Attefallshus 

444-6-1-lackert-attefallshus

Allt fler har insett vilken fantastisk möjlighet det är att kunna bygga ett hus utan bygglov. Ett som är lagom stort och kan användas till bra mycket. Attefallshuset har blivit en dundrande framgång och runt om i landet växer de små rymliga husen upp. Det är tillåtet med max 25 kvadratmeter grund, men du kan göra mycket med detta. En del har varit uppfinningsrika och skapat det allra mysigaste lilla boende.

En fördel med dessa hus är att du kan bygga på höjden. Lagen tillåter upp till fyra meter upp till taknocken, vilket gör det möjligt att ha en och en halv våning boende. De flesta lägger ett sovrum uppe på loftet, men det är ju en smaksak. Helt klart finns det potential med detta hus som med fördel kan användas till permanent boende.

Trevliga små hus att ställa på tomten

Du kan naturligtvis bygga ditt hus själv om du tycker det är roligt. Annars finns det flera mycket bra hus på marknaden som är färdiga att ställa upp. En del kan bero på vad du vill använda ditt Attefallshus till. Om det bara ska vara en stor bod så krävs det inte så mycket design. Men om du vill bo där eller ha det som en förlängning av ditt hus så kan det löna sig att se närmare på de nyckelfärdiga alternativen. På Sommarnojen.se hittar du färdiga fritidshus att njuta av i många generationer.

Det finns naturligtvis regler för hur och var du kan bygga ditt hus. Bland annat så får det inte stå för nära tomtgränsen utan tillåtelse från grannen. Men förutom dessa detaljer så har du relativt fri hand för vad du kan göra med huset. Du kan till exempel göra det till familjerum eller grillstuga. Om det ligger i närheten av hemmet och altanen så är det lätt att gå ut dit. Andra tycker det är skönt med en gäststuga, speciellt om de har stor familj med många barn. Här kan dina vänner och familj komma på besök och ändå ta hand om sig själva. Du kan klicka här för att hitta snygga Attefallshus till fantastiskt pris.

Mother, father and daughter lying down on bed covered with bed sheet

Bo i ett Attefallshus

Eftersom det är relativt stort så väljer dock många att skapa ett boende i Attefallshuset. Om du har ett loft så kan du komma upp i nästan 40 kvadratmeter boyta, vilket är mer än många lägenheter har. I tillägg så kan du ha en veranda utanför, källare och även en terrass uppe på taket. Med andra ord så finns det möjligheter att få ganska gott om plats. Kanske inte idealt för en familj men helt klart ett mycket bra boende för ett par. Så inreder du ditt Attefallshus på bästa sätt. Läs de bästa tipsen i denna artikel från Expressen.

Bra design och inredning är så klart mycket viktiga när du har ett begränsat utrymme. Köket kan med fördel vara under sovloftet så att du får mer rymd i vardagsrummet. Stora fönster är ett annat sätt att få in ljus i huset och göra det mer inbjudande. Likaså ljusa färger som ger en känsla av rymd och plats. Det är inte bara på IKEA som du kan hitta bra lösningar för förvaring, på nätet finns det flera härliga bloggar och butiker som kan ge dig förslag på detta. Egentligen är det ganska fantastiskt hur mycket du kan göra med 25 kvadratmeter basyta. Så skapar du ett mysigt Attefallshus. Läs mer i den här artikeln i Expressen.

Vikten av Attefallshus

Det har byggts många hus på flera olika ställen och ibland är det kommunen som ger sitt bistånd. Runt om i landet så råder det nämligen bostadsbrist och det här kan vara en rimlig lösning. På sina ställen har det skapats studentbyar med dessa små hus. Då är det vanligt att ha en gemensam tvättstuga för att kunna tillgodose även dessa behov. Sveriges Radio rapporterar i ett inslag om hur Attefallshus blir lösningen på behov av fler bostäder.

Men när privatpersoner beställer ett Attefallshus och ställer det i sin trädgård är det också till hjälp. Dels kan det ge en ganska trevlig liten inkomst till familjen, men det bidrar även till att lyfta en del av bostadsbristen. För det är inte alltid möjligt att bygga nya bostadsområden. Ju fler som hyr ut en liten bostad på tomten desto bättre är det.

444-6-3-praktiskt-med-attefallshus-mysigt

För många är det en dröm som går i uppfyllelse. Det är inte lätt att ha råd med villa och trädgård, men genom att hyra ett litet hus så kan du få både och. Familjer som planerar att hyra ut sitt Attefallshus brukar ställa dem i en sådan vinkel att hyresgästerna inte stör familjens egen yta. Detta är lättare om det finns träd på tomten och kanske en extra ingång till trädgården.

En permanent liten bostad

Du kan göra ditt Attefallshus riktigt mysigt och inbjudande. Om det ska användas till permanent boende så gäller en del extra regler, men det är fortfarande både lätt och billigt att sätta upp ett hus. En del har ställt det i ordning åt sina vuxna barn. Det är ett utmärkt sätt att komma ut i bostadsmarknaden och lära sig stå på egna ben. Andra har inrett det till sitt företag, du kan ha både kontor och studio här för olika sorters verksamhet.

Men ett Attefallshus kan också bli ett perfekt fritidshus. Det måste finnas en annan, större bebyggelse på tomten. Men det finns alltid nytta för ett lite mindre hus i anknytning. Två familjer kan dela på en fritidstomt, speciellt bra när det är fråga om ett delat arv. Eller så kan det lilla huset användas som hemmaspa och bastustuga. Du kan skapa en liten oas med hjälp av dessa små men ändå rymliga byggnader.

Det finns flera härliga modeller på marknaden där du bara beställer vad du vill ha och det levereras nyckelfärdigt. Sedan är det bara att inreda med din egen smak, så är det mysiga boendet ordnat. Ett Attefallshus kan användas till så mycket, det enda som sätter stopp är din fantasi.

Tänk på detta för avdrag vid flytt 

Family with cardboard boxes moving out from house

I bondesamhället så var det vanligt att hjälpa sina grannar när det fanns behov. Naturligtvis så finns folk där för varandra även idag, men läget är något annorlunda. Nu för tiden så jobbar alla och många tjänster måste betalas för. Detta i sig självt är inte en dålig situation eftersom det skapar bra jobbtillfällen och gör livet lättare för alla.

När det kommer till mat och hyra så finns det inte så mycket att göra. Däremot så finns det en hel del hjälp att få runt hem och bostad, det som har att göra med vardagen. Detta är något som börjat växa till sig och blivit allt mer vanligt. Återigen kan du dra vissa paralleller med utvecklingen i samhället. Tidigare var det bara de rika som hade hembiträde och barnsköterska. Idag kan en vanlig Svensson anlita någon som hjälper till med barnpassning och städning.

Tjänster som underlättar livet

Det har blivit lättare att anlita utomstående personer för att göra olika saker runt hem och hus. Hur många har inte välkomnat möjligheten att låta någon annan ta hand om städningen i samband med en flytt? Eller helt enkelt lämna över det mesta med flytten till en professionell firma. De vet precis vad som behöver göras, har alla försäkringar som krävs samt både kunskap och erfarenhet med att bära och packa. På eplstad.se bokar du flyttstädning i Linköping och slipper all stress.

Just stressen är något som många försöker undvika. Du kan vara stark och duktig, göra allting själv och sedan kollapsa på soffan istället för att njuta av ditt nya hem. Eller så kan du tvinga familjen att bära och kånka tills de faller ihop bredvid dig. Men det är bra mycket bättre att betala en liten slant och slippa tänka på det över huvud taget. Städningen blir perfekt, och du slipper straffavgifter vid besiktningen. Du kommer att vara trött efter en flytt, men har ändå energi för att komma igång på det nya stället. Du kan enkelt gå hit för att boka din flyttfirma i Linköping.

Kostar det inte allt för mycket?

Många är vana vid att om inte vända på varje krona så i alla fall vara försiktiga med sina pengar. Detta är en bra vana, alla borde spara och ha lite att falla tillbaka på. Men samtidigt så måste du leva i nuet, detta är din vardag och ditt liv. Därför väger du alltid för-och nackdelarna mot varandra. Det kostar pengar att gå på bio, men det du får ut är värt slantarna. Du måste inte köpa en ny kostym, men det gör dig glad. Allt detta är val som visar vilken livsstil du önskar ha.

De flesta har inte behov av att leva i lyx, men vill ha ett bekvämt liv. Du vill kunna ha tid för dig själv och din familj, för saker som du tycker är viktiga. Genom att delegera och lägga ut vissa tjänster på utomstående företag så kan du få mer tid och ork över till dig själv. Sveriges Radio rapporterar i ett inslag om hur RUT-avdraget gör att flyttfirmorna är fullbokade.

Du kan nämligen göra skatteavdrag för de tjänster du bokar in. Dessa avdrag är personliga, så om ni är flera i familjen så kan summan bli avsevärd. Detta ger en annan vinkel på att hyra in tjänster, som till exempel vid en flytt. En helt vanlig familj kan ha råd med hjälp, och det måste inte vara kusiner eller kompisar. Det samma gäller naturligtvis alla andra tjänster som du kan ha nytta av. Passa barnen, klippa häcken, gå ut med hunden, handla, och så vidare.

Woman Dusting

Uppmärksam med avdragen

Det är viktigt att hålla ett öga på hur mycket avdrag du använder. Allting läggs ihop och regeringen har stenhård kontroll. Som vanligt finns det en hel del regler runt det hela. Det bästa är därför att gå till de statliga sajterna och kontrollera vad det är som gäller. Du kan också hålla ett öga på dina personliga avdrag online. Expressen skriver i denna artikel om viktiga saker att tänka på kring avdrag vid flytt.

Bland annat så får du inte använda RUT-avdraget när det är nära släktingar som utför arbetet. Har du redan en firma som kommer in och städar eller liknande på en regelbunden basis så läggs det ihop med flyttens avdrag. Men i en familj så kan du dra av ganska mycket. Det är inte bostaden som räknas utan varje individ. Med lite planering kommer det att gå bra.

Att anlita ett företag för att ta hand om både flytt och avslutande rengöring eliminerar en stor börda. Det är jobbigt och stressigt att flytta, så gör det bästa du kan av det hela. Idag så byter man inte längre tjänster utan betalar för dem. Men med de avdrag du kan göra så lönar det sig. Du får både mer ork och tid över till allt annat.

Använd bipollen och orka mer i trädgården

218-6-anvand-bipollen-och-orka-mer-i-tradgarden-1

Allt fler människor intresserar sig idag för hälsomat. Detta är inte så konstigt med tanke på att det finns mer information än någonsin om hur och vad vi bör äta för att må så bra det bara går. Marknaden för bra mat och hälsotillskott är idag stor och förväntas växa ytterligare i framtiden.

Positiva effekter av hälsokost

Människor tar hälsotillskott och andra bra produkter av olika orsaker. Ofta handlar det om att man vill orka mer och ha bättre energi i allmänhet. Använd bipollen och orka mer i trädgården eller vart du nu vill vara aktiv. Det är ett faktum att det bidragit till en bättre livskvalitet för mängder av människor. Du kan här läsa att bipollen har ett flertal välgörande egenskaper för kroppen som gör att du mår bättre än någonsin.

Den som aldrig läst om hälsokost av olika slag kan känna sig tveksam till varför man bör köpa denna typ av produkt för att förbättra sin livskvalitet. Fördelarna med att göra det är dock många.

Fördelar med att köpa hälsokost

 • Du får chansen att förbättra ditt mående avsevärt och ge kroppen det den behöver för att känna sig på topp varje dag.
 • Det är kostnadseffektivt eftersom en hälsosam kropp inte behöver lägga så mycket tid hos doktorer och liknande om man inte har otur förstås.
 • Du kan få hjälp att upptäcka nya produkter du inte ens visste fanns men som passar dig perfekt i just din egen situation.

Använd bipollen och orka mer i trädgården eller satsa på något annat tillskott eller en produkt som passar in i ditt liv. Grön Gåva säljer hälsokost i Örnsköldsvik och många andra städer runt om i landet och är ett exempel på en plats där du kan hitta bipollen.

Du kan läsa mer om hälsokost i media

218-6-anvand-bipollen-och-orka-mer-i-tradgarden-2

Tidningar och TV tar ofta upp ämnet hälsokost eftersom det helt enkelt finns ett stort intresse för detta i samhället idag. Nyfiken på att läsa mer? Bipollen är nya supermaten. Läs mer om detta spännande ämne i den här artikeln från Expressen och låt dig inspireras. Kanske är detta något för dig och ditt liv. Den som vill ha fördjupad information kan självklart läsa mycket mer än bara denna artikel. Bipollen kan ha fantastisk effekt på din hälsa. Läs mer om hur i den här artikeln från Expressen och bli en expert på ämnet. Det är trots allt så att det bara är du själv som kan ta ansvar för din hälsa och ditt välmående.

Har du aldrig satsat på hälsokost förut eller är missnöjd med de val du tidigare gjort kan du med fördel läsa på om hur du ska tänka när du ska välja affär att handla ifrån.

Tänk på detta när du handlar hälsokost

 • Ha koll på din budget i alla lägen. Självklart är det värt investeringen att satsa på din egen hälsa men du måste samtidigt undvika att försätta dig i en tråkig ekonomisk situation. Sätt en övre köpgräns för dig själv redan innan du går in i en butik för att handla.
 • Använd bipollen och orka mer i trädgården är något många kan skriva under på. Detta betyder att någon du känner kanske har just denna erfarenhet och kan tipsa dig om vart du bör vända dig för att hitta rätt. Se bara till att du frågar någon du har förtroende för så att du handlar från rätt plats.
 • Sök på företagsnamnet på alla butiker du är intresserad av att handla ifrån. Vare sig det är en traditionell butik eller en som är webbaserad bör du kolla upp vad tidigare kunder tyckt om sin upplevelse med butiken. Då blir det enklare att göra ett informerat och bra val. Se bara till att läsa omdömen från flera sidor så att du får många kunders åsikter att basera din slutsats på.
 • Ställ alla frågor du har innan du bestämmer dig. Seriösa aktörer på marknaden svarar gärna på dina undringar. Förvänta dig bra och tydliga svar, allt annat kan tyda på att företaget har något att dölja och då bör du istället vända dig till en annan butik för att handla hälsokost.
 • Till sist bör du också läsa igenom villkoren för ditt köp ordentligt. Då vet du exakt vad som gäller om du mot förmodan skulle bli missnöjd med din produkt. Det är alltid bättre att känna till reglerna i förväg så slipper du få tråkiga nyheter.

Använd bipollen och orka mer i trädgården eller få mer energi över till något annat du älskar att göra. Oavsett hur det passar in i ditt liv är mer energi alltid något positivt. Genom att läsa på ordentligt blir det enklare att göra ett val som du garanterat kan trivas med i längden och detta bidrar till en bättre livskvalitet.

Förändra hemma med belysning

Marknaden för inredning är idag gigantisk och det finns flera enkla sätt att förändra hemma med belysning, gardiner eller andra detaljer som kan förhöja känslan där hemma. Att då och då genomgå små eller stora förändringar tillhör ju trots allt livet, i princip oavsett vem man är.

124.-5-forandra-hemma-med-belysningJust belysning är ett område som på senare år har blivit mycket populärt och några av världens mest kända designers står idag bakom lampserier som säljs över hela världen. För den som har en begränsad plånbok är utbudet även där stort eftersom ett flertal lampor säljs i billigare prisklasser men med inspiration från de stora designerna.

Bra belysning har följande fördelar

 • Det är ett kostnadseffektivt sätt att förändra hemma.
 • Du kan enkelt skapa en ny känsla i hemmet beroende på vad du vill uppnå för stunden. Bra ljus för arbete på dagen och mys på kvällen.

Nyfiken på bra alternativ – du kan välja några vägglampor i snygg design som passar för flera olika boenden. Bland de mest populära möjligheterna finns plafonder och här finns säkerligen en väggplafond som passar din smak någonstans i det stora utbudet.

Att handla online är för de flesta ett bra alternativ till att åka till en traditionell butik istället. Fördelarna med att köpa på nätet är många.

Fördelar med att handla online

 • Du slipper fundera över öppettider eftersom nätbutikerna är öppna tjugofyra timmar om dygnet. Detta gör att det är bekvämt för dig att förändra hemma med belysning på en tid som passar dig.
 • Du behöver heller inte trängas med andra kunder och kan istället sitta hemma i soffan iklädd pyjamas när du handlar.
 • Nätbutiker är inte heller beroende av de stora högtiderna för att kunna erbjuda bra priser. Detta då de inte behöver betala dyra hyror för butikslokaler. Genom att handla online har du därför stora möjligheter att få riktigt bra priser.

Trots att de allra flesta människor idag handlar det mesta på nätet finns det ändå en del som känner sig tveksamma till att göra inköp som exempelvis belysning utan att själva kunna se och hålla i lampan. Det finns dock ett par saker som hjälper den som vill handla online och lyckas med sitt köp.

Tips när du ska handla belysning på nätet

 • Börja med att sätta en övre köpgräns för dig själv. Att förändra hemma med belysning är roligt och kan innebära att man blir så inspirerad att man handlar för mer än man egentligen har råd med men detta går att förhindra genom planering. Att investera är oftast en bra ide’ men det är sällan värt det att skuldsätta sig mer än nödvändigt.
 • Gör också upp en behovslista. Detta betyder att du listar belysning som du absolut måste ha och sedan de produkter som du tycker skulle vara roligt att ha. Då blir det enklare att prioritera allt eftersom du har råd.
 • Gör sedan egen research kring alla företag du är intresserad av att handla från. Att förändra hemma med belysning är roligt men det får inte bli på bekostnad av att köpa den från oseriösa handlare. Genom att söka på ett butiksnamn på nätet kan du få tillgång till rekommendationer och omdömen från tidigare kunder och dessa är värdefulla att ta del av för alla som tycker det är viktigt att göra smarta köp.
 • När du hittar en butik du vill handla från är det sista steget att se till att du helt och fullt förstår villkoren för ditt köp. Detta kan du göra genom att ställa frågor du undrar över. Alla seriösa handlare är glada att besvara dina frågor och får du undvikande svar bör du fundera på att vända dig någon annanstans istället. Läs dessutom igenom det finstilta i avtalet ordentligt. Där finner du information om vad som gäller om du är missnöjd med något eller måste returnera din vara av någon anledning.

Även i media kan man ofta ta del av artiklar som handlar om inredning. Detta är inte särskilt konstigt eftersom många människor idag är väldigt intresserade av detta ämne. I Sundsvalls Tidning kan man läsa om och låta sig inspireras av hur man kan förändra hemma med bland annat belysning och detta är en kul artikel för alla som är nyfikna på smarta alternativ till fullständig renovering.

Vare sig det handlar om att förändra hemma med belysning eller något helt annat är det i slutändan viktigt att ta välinformerade beslut kring de köp och investeringar man gör. Genom att göra detta ökar man nämligen chanserna för att lyckas med sitt köp och därmed också få ett hem som verkligen fungerar som en plats där man kan slappna av på kvällen. Det är ju trots allt detta som är huvudfunktionen för platsen där du bor, vare sig det är ensam, med vänner eller en egen familj.