1632-1

Därför bör unga lära sig HLR

Att agera när det är skarpt läge är inte alltid så enkelt. Tänk om du själv hamnar i en position där du måste försöka återuppliva en nära vän eller familjemedlem. Hjärnan agerar dock annorlunda under stress. Det blir svårt att försöka vara rationell och agera därefter.

Det finns vissa saker som du bör kunna utföra ifall någon väcker dig mitt i natten. Kunskaper och färdigheter som sitter i ryggmärgen. Hjärt- och lungräddning är en sådan färdighet. Du bör därför lära dig HLR av professionella lärare. Akutgruppens instruktörer är experter inom sitt område. De kan ge dig de bästa förutsättningarna att agera rationellt när olyckan är framme.

Fakta om HLR

Hjärt- och kärlsjukdomar är en extremt vanlig dödsorsak. Sannolikheten är därför stor att du som läser det här känner någon som har drabbats. Det finns även en sannolikhet att du någon gång hamnar i en situation där du behöver rädda någon som har drabbats.

  • Hjärt- och kärlsjukdomar är ett globalt problem. Det är en mycket vanlig dödsorsak i princip alla länder som har tillförlitlig statistik.
  • Enligt statistik från USA dör en stor majoritet av de personer som får en hjärtattack utanför sjukhusmiljön. Detta vittnar bland annat om en relativt låg kunskap om HLR. HLR kan drastiskt förbättra chanserna till överlevnad.
  • Korrekt utförd HLR kan förhindra permanenta hjärnskador. Man brukar generellt sett säga att hjärnan dör cirka 4 till 6 minuter efter det att hjärtat slutat slå. Dina räddningsinsatser kan göra så att hjärnan får syre, och att blodet fortsätter att flyta genom den drabbades organ. Forskning har visa att räddningsinsatser kan fördubbla chansen för överlevnad om de påbörjas inom 2 minuter. 
  • Vi har varit inne på vikten av att lära sig HLR av professionella lärare. Det är dock kunskaper som är relativt enkla att föra vidare. Tyvärr finns det allt för många människor som inte vet hur de bör agera när någon kollapsar i deras närhet. 
  • Vi har också nämnt att den du räddar kanske kommer vara en nära vän eller familjemedlem. Detta gör det ännu viktigare att lära dig HLR. Du vill inte i efterhand få reda på att det hade funnits en chans till överlevnad för den du älskar mest. 

Den här faktarutan är att betrakta som en kort sammanfattning av HLR. Det finns flera professionella företag som kan lära dig mera. Ta reda på mer om akutgruppen hjärt- och lungräddning.

Vad gör jag när olyckan är framme? 

1632-2

SVT skriver här om hjärt- och lungräddning vid olyckor. Hur bör du egentligen agera när olyckan är framme? 

  • Ifall du inte känner personen som är medvetslös bör du först analysera olycksplatsen. Är det säkert att närma sig personen? Du kan sedan närma dig personen och röra dennes axeln för att se om du får någon reaktion. Får du ingen reaktion bör du närma dig personen ytterligare för att se om hen andas. Ifall inte hen andas bör du ringa 112 och påbörja HLR.
  • För att utföra HLR korrekt bör du sätta dig på knä, positionerad mittemot personens ena axel. Lägg sedan handen på mitten av bröstkorgen.
  • Du vill hålla dina armar så raka som möjligt samtidigt som du håller dina händer på varandra. Du håller ihop dina fingrar genom ett tvinnat grepp. 
  • När du trycker ner mot bröstet ska din kropp vara positionerad ovanför den drabbades kropp. Efter att du tryckt ner bröstet ska du släppa på trycket, men inte dina händer. Du ska känna när bröstet går upp. Du ska trycka ned bröstkorgen och låta den komma upp cirka 100 gånger per minut.

Du bör upprepa den här proceduren till dess att professionell räddningstjänst kommer till platsen. HLR kan inte återställa hjärtat, du kan däremot se till så att personen inte får hjärnskador eller att hjärtat dör. Det är inte helt ovanligt att personen du försöker rädda drabbas av brutna revben. Detta är dock att betrakta som en acceptabel komplikation med tanke att det är en fråga om liv och död. 

Ungdomar och HLR

1632-3

Även unga har nytta av att lära sig HLR. Läs mer på den här sidan på Helagotland.se. Vi formas ofta när vi är unga. HLR bör därför vara en del av skolundervisningen. Det kan bli en kunskap som vi kan bära med oss resten av livet.

Ungdomar kan dock ha vissa problem med att utföra teknikerna på ett korrekt sätt. Ibland har inte ungdomar tillräckligt med styrka för att trycka ned bröstet tillräckligt långt. Samtidigt finns det statistik över ungdomar som framgångsrikt utfört HLR. 

Det finns bland annat en solskenshistoria från USA, där en pojke som var 13 år utförde HLR korrekt på sin idrottstränare. Tränaren överlevde och pojken blev hjälteförklarad. Han hade lärt sig HLR på ett läger för pojkscouter några år tidigare.

Det är svårt att hitta statistik för antalet hjärtattacker i Sverige där minderåriga är närvarande. Det kan då handla om en minderårig som är med sin förälder, medan den andra föräldern har fått en hjärtattack. I USA har man estimerat att 6000 till 7000 minderåriga är närvarande varje år när en person får en hjärtattack.

Sveriges befolkning är avsevärt mindre, vilket gör att sannolikheten för att en minderårig ska vara närvarande är mindre här. Samtidigt måste vi komma ihåg att hjärtattacker är bland de vanligaste dödsorsakerna. 

Slutligen bör det tilläggas att vi är många som inte har genomgått en kurs i HLR, trots att det är rekommenderat att gå en kurs och fräscha upp sina kunskaper varje år. Om vi erbjuder träning till alla våra ungdomar minimerar vi risken för att vissa ska missa den här viktiga kunskapen. 

Sammanfattande fakta 

Hjärtattacker sker ofta i hemmet. Det finns även statistik som, tragiskt nog, visar att personer som är närvarande inte utför HLR. När de drabbades familjer ringer 112 uppmanar dock alltid sjuksköterskan att de ska börja utföra HLR. Dessa livsuppehållande åtgärder ska utföras tills ambulansen kommer till platsen. 

Det är i regel alltid bättre att utföra HLR, trots att du kanske inte har kunskap om hur du ska utföra teknikerna korrekt. Det viktiga är att upprätthålla god blodcirkulation.

För de hjärtattacker som sker utanför hemmet finns det en del tragiska uppgifter. I USA har studier visat att etniska minoriteter har mindre chanser att få HLR av en främling. Dessa studier har även visat att kvinnor har mindre chanser att få HLR av en främling om de drabbats på offentliga platser.

En defibrillator kan användas som ett komplement till HRL. En defibrillator har som främsta uppgift att starta hjärtat. Den använder små elstötar för att försöka väcka hjärtat. Det finns idag defibrillatorer på många platser i samhället. Det finns en speciell symbol som visar ifall det finns en defibrillator på en specifik plats. Dess symbol är inte helt olik den som symboliserar att det finns en första hjälpen-utrustning på en specifik plats. 

Slutligen kan det tilläggas att de som har utfört HLR ofta blir hyllade för deras insatser. Det finns flera historier, där personer som till och med fått sina revben krossade, visat en evig tacksam till den som utfört HLR. Det finns i anslutning till detta organisationer som prisar och hyllar de som räddar en person de inte känner. 

Det ska alltså inte bara vara upp till räddningstjänst och andra samhällsbärande institutioner att rädda människoliv. Alla kan göra en insats, även de som inte ens hunnit bli tonåringar.